Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > L'ACGEP inicia a Tarragona mitjançant una acció de coworking l'elaboració d'un document marc que unifiqui el reglament de les instal·lacions esportives

L'ACGEP inicia a Tarragona mitjançant una acció de coworking l'elaboració d'un document marc que unifiqui el reglament de les instal·lacions esportives

19/12/2022

Considerant la diversitat de reglamentació d'ús de les instal·lacions esportives i la dispersió legislativa al respecte, des de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals i l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona es va coorganitzar una primera acció de coworking on diferents persones gestores i tècniques d'esports van treballar conjuntament el que pretén ser un document marc que reguli l'ús de les instal·lacions esportives de manera consensuada i compartida pel major nombre possible de professionals.

El passat dimecres 14 de desembre, l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals van coorganitzar una acció de coworking al Poliesportiu de Camplar, situat a l'Anella Olímpica que va allotjar els Jocs del Mediterrani Tarragona 2018, on tècniques i tècnics d'esports van treballar conjuntament en relació al projecte de redacció d'un document marc de reglament de les instal·lacions esportives.

L'ambiciós projecte pretén donar resposta a l'heterogènia casuística de reglaments de similars instal·lacions esportives que tradicionalment es troben a Catalunya. La dispersa i complexa legislació que contempla aspectes tant diversos com els requeriments d'ús, paràmetres ambientals i de la qualitat de l'aigua, de seguretat, de tractament de dades i de la imatge de caràcter personal i de protecció del menor, entre moltes altres, fa necessari el treball conjunt de les persones gestores d'instal·lacions i serveis fisicoesportius per tal d'abastar, compartir i consensuar un document marc obert, flexible i adaptable que permeti dotar de major seguretat i validesa jurídica els reglaments d'ús de serveis i instal·lacions esportives que gestores i gestors esportius proposin als titulars de les instal·lacions.

És amb aquest objectiu que des de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals es coordinarà aquest treball participatiu i cooperatiu relaitzat per les pròpies gestores i gestors esportius professionals de Catalunya amb la doble finalitat de contribuir a la seguretat jurídica de les i dels professionals de la gestió esportiva així com procurar uns serveis fisicoesportius segurs i de qualitat, i les bones pràctiques dins el sector.

A la normativa vigent, trobem clares referències de la necessitat de disposar d'un reglament d'ús de les instal·lacions esportives:

L'Article 84. "Competències locals" del Text de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 2006 (Art. 84), en l’apartat 2, on determina les competències extrapolables al marc de l’activitat fisicoesportiva hi trobem:

“Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les següents matèries en els termes que determinin les lleis:
(...)
c. L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
d. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
e. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en els locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
k. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

El Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) estableix que les instal·lacions que donin serveis esportius han de disposar d’un reglament d’utilització que ha d’estar a l’abast de totes les persones usuàries de la instal·lació i que ha de regular els aspectes establerts a la memòria del PIEC.

Al punt 2 dels "Requeriments tècnics" del PIEC es destaca que "Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu:

a) Disposaran d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-ne el funcionament i solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases normatives per a la utilització correcta de les instal·lacions. Caldrà definir les línies generals de la gestió i incorporar-hi tres documents:

  • El pla d’utilització, que regula les condicions d’utilització com també una distribució horària del potencial de la instal·lació i estableix unes normes bàsiques d'utilització en forma de reglament d’ús.
  • El pla de manteniment, que estructura totes les tasques que fan referència a la conservació de l'edifici o l’equipament.
  • El model organitzatiu de la gestió de l’equipament des de l'òptica dels recursos humans i mitjançant l'estructuració del pressupost.

El DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, en el seu Article 29 estableix el següent:

"29.1  Les instal·lacions de piscines han de disposar d’unes normes de règim intern per les persones usuàries, les quals seran d’obligat compliment i s’exposaran en lloc visible i fàcilment accessible per aquestes persones, sens perjudici dels cartells i rètols que estiguin distribuïts en les diferents zones de les instal·lacions."

Per a limitar inicialment l'objecte de treball, l'ACGEP ha delimitat l'estudi sobre la regulació de les instal·lacions incloses en el que el PIEC anomena com a "Xarxa Bàsica" que contempla els Camps Poliesportius, els Camps d'Atletisme, les Piscines Cobertes i a l'Aire Lliure, els Pavellons Poliesportius, les Pistes Poliesportives, les Pistes de Raqueta i Pala (Tennis i Pàdel) i les Sales (d'Activtats i Especialitzades). Una vegada completat aquest primer objecte de treball, es preveu seguir reglamentant els equipaments de les xarxes "Activa" i "Complementària" que descriu el PIEC.

En aquesta primera sessió de treball es va contextualitzar el projecte i es va treballar segmentant les instal·lacions en grups en base a documents existents i l'aportació de les tècniques i tècnics participants. Essent conscients de la magnitud i la complexitat del repte, la valoració de la jornada va ser molt positiva i esperançadora i les persones assistents van traslladar-se a posteriors jornades per a la posta en comú del treballat i seguir avançant en el document.

El grup de treball roman obert a qualsevol gestora o gestor esportiu que s'hi destgi adherir. Poden sol·licitar més informació a la següent adreça de correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

 

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP