PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT

Portada > Formació > PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT

PRÀCTIQUES ACDÈMIQUES CURRICULARS I ESTADES FORMATIVES NO LABORALS

A l'ACGEP podeu realitzar les pràctiques acadèmiques dels vostres estudis d'ensenyament de cicles, graus, postgraus i màsters relacionats amb l'àmbit de la Gestió Esportiva i estades formatives no laborals, en centres de treball o mitjançant teletreball, mitjançant acords de col·laboració subscrits entre els centres d'ensenyament i l'ACGEP o contractes de voluntariat entre l'ACGEP i les persones voluntàries.

Aquestes pràctiques poden formar part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.  La durada d’aquestes pràctiques variarà en funció del nivell i del tipus de formació realitzada.

Les tasques implícites en les pràctiques poden anar des de l'administració i atenció a les persones associades, la planificació d'activitats formatives i altres esdeveniments, l'organització i desenvolupament d'esdeveniments, la col·laboració i participació en estudis, fórums, debats i altres iniciatives del sector i en l'aprenentatge dels diferents aspectes directa i transversalment relacionats amb la Gestió Esportiva.

L'alumnat o el voluntariat, estàrà en tot moment tutelat per professionals del sector de la Gestió Esportiva en tasques que els permetin conéixer, relacionar-se i desenvolupar-se en entorns professionals reals.

Per a mes informació podeu consultar aquí:  Pla de Voluntariat de l'ACGEP

Patrocinadors de l'ACGEP