Formació

Portada > Formació

Les accions formatives de l'ACGEP s'estructuren a partir del Pla Estratègic de l'Associació en l'EIX 3: ESDEVENIMENTS, FORMACIÓ I NETWORKING:

OBJECTIUS:

 • Dissenyar, coordinar i programar actuacions comunicatives i formatives d’interès en l’àmbit de la gestió esportiva adaptant la seva dimensió i continguts a l’àmbit territorial objectiu.
 • Promoure actuacions formatives bidireccionals, situacions de trobada i intercanvi entre gestors/es i col·laboradors.
 • Promoure les comunicacions dels associats/es dins les jornades formatives.
 • Programar Micro-càpsules formatives presencials i online.
 • Planificar bianualment Premis Catalunya a la Gestió Esportiva ACGEP.
 • Planificar cada 4 anys el Congrés Nacional de Gestió Esportiva ACGEP.

 

 PLANIFICACIÓ GENERAL D'ESDEVENIMENTS, FORMACIÓ I NETWORKING

 •  Planificació, programació, gestió i desenvolupament i tancament d’esdeveniments, accions formatives i de networking.
 •  Classificació general d’esdeveniments i accions de l’Associació:

 

 GRANS ESDEVENIMENTS DE L'ACGEP

 • Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya.
 • Premis Catalunya de Gestió Esportiva.

 

ACCIONS FORMATIVES (format amb major caràcter docent)

Accions formatives pròpies:

 • Webinars: accions formatives al voltant d’una temàtica d’interès en Gestió Esportiva en format videoconferència.
 • Càpsules Formatives: accions formatives presencials al voltant d’una temàtica d’interès en Gestió Esportiva generalment amb la participació d’un únic ponent.
 • Monogràfics: accions formatives presencials al voltant d’una temàtica d’interès en Gestió Esportiva generalment amb la participació de diferents ponents i taula de debat amb durada habitual d’un matí i dinar networking opcional.
 • Cursos/ Seminaris: accions formatives presencials o a distància al voltant d’una temàtica d’interès en Gestió Esportiva amb durada superior a 1 dia.
 • Tallers / Visites Tècniques: accions formatives pràctiques en relació a instal·lacions esportives noves o existents i els seus serveis en funció d’aspectes rellevants per a la Gestió Esportiva (disseny, funcionalitat, condicionament, manteniment, equipament i materials, alternatives energètiques,...).
 • Formacions a mida: accions formatives en l’àmbit de la Gestió Esportiva elaborades  d’acord a les necessitats específiques de l’entitat sol·licitant.

 

Participació en accions formatives externes:

 • Xerrades / Conferències / Participació en blocs d’assignatures de Centres d’Ensenyament de Grau i Postgrau.
 • Xerrades / Conferències d’Ajuntaments i ens supra-municipals.
 • Xerrades / Conferències per al Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Xerrades / Conferències dins l’àmbit federatiu.
 • Xerrades / Conferències d’altres associacions.
 • Xerrades / Conferències en mitjans de comunicació (ràdio, televisió, plataformes digitals,...).

 

 ACCIONS DE NETWORKING (format amb major caràcter participatiu i de compartiment de coneixement)

 • Esmorzars, dinars, berenars o sopars col·loqui de Gestió Esportiva.
 • Taules rodones de networking en temes de rellevància en Gestió Esportiva.
 • Networking First Dates: rondes d’entrevistes itinerants temporitzades entre gestors/es esportius/es i altres professionals del sector.
 • ACGEP Online Networking: plataforma digital liderada per l’Associació mitjançant les TIC on s’apleguen professionals del sector.

Patrocinadors de l'ACGEP