Cursos i seminaris IGEMA

Portada > Formació > Cursos i seminaris IGEMA

L'Institut de Gestió Empresarial i Managemnet (IGEMA) és una entitat de la Fundació EAE dedicada a la formació de tècnics, especialistes i directius en l'àmbit de la gestió empresarial, que avarca tant les àrees més generals com aquelles de caràcter més específic.

La Fundació EAE és una institució sense ànims de lucre que promou, desenvolupa i divulga activitats per a la formació de persones en matèries d'organització i administració d'empreses.

A continuació us adjuntem el llistat de cursos d'enguany, amb els seus respectius programes, i la seva respectiva fulla d'inscripció.

 • Gestió d'Institucions Esportives
 • Cultura organitzacional, clima sociolaboral i tècniques de motivació a l'empresa.
 • Tècniques de comunicació a l'empresa.
 • Direcció de reunions.
 • Tècniques de negociació.
 • Com dirigir en èpoques de crisi.
 • Tècniques de direcció i lideratge.
 • Gestió del temps: Time Management.
 • Tècniques per a millorar la creativitat.
 • Tècniques per a dirigir a persones.
 • Màrqueting i ventes de productes.
 • Management del màrketing.
 • Sistemes d'avaluació i control de la red de ventes. Com superar les debilitats i potenciar les fortaleses.
 • Tècniques per a optimitzar la gestió de compres.
 • Gestió d'empreses en crisis.
 • Finances per a no financers.

MÉS INFORMACIÓ anar a l'apartat: Notícies

CONTACTE:

Lucía López Martínez

T 902 25 52 00   ·   F 902 25 52 50      Pg. de Gràcia, 66, 1er 1a 08007 Barcelona.    www.igema.net

Patrocinadors de l'ACGEP