Missió, Visió i Valors

Portada > L'ACGEP > Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Som  l’associació catalana oberta de professionals vinculats a la gestió de l'activitat física i l'esport que genera i promou el coneixement, l’experiència i les bones pràctiques dins l’àmbit de la Gestió Esportiva.   

 

Com ho volem fer?

  • Impulsant la formació, la recerca, la innovació, el desenvolupament, la publicació i l’intercanvi dins l’àmbit de la Gestió Esportiva, promovent la implementació dels recursos, habilitats, estratègies i continguts necessaris per al desenvolupament de la professió.
  • Creixent junts i acompanyant als presents i futurs gestors/es esportius/es, tant en l'àmbit personal com professional, generant solucions corporatives que permetin afrontar els reptes que es presenten, promovent major seguretat jurídica, obtenint visibilitat, òptims resultats i reconeixement social i afavorint el prestigi i la qualitat dels serveis esportius liderats pels nostres associats/es.

VISIÓ

 Esdevenir a i des de Catalunya la xarxa compartida de referència i prestigi de coneixements, experiències i bones pràctiques dins l'àmbit de la Gestió Esportiva, que lideri i visibilitzi la generació de serveis fisicoesportius de qualitat.

 

Com ho volem fer?

  • Donant prestigi, visibilitat i lideratge al capital principal de la Gestió Esportiva projectat pel treball en xarxa dels seus associats/es.
  • Facilitant la promoció d'iniciatives formatives, informatives, d’intercanvi, de recerca, innovació, desenvolupament i reconeixement, que abordin tots i cadascun dels reptes que plantegi el sector, projectant l'Associació, com un pilar sòlid on els Gestors/es Esportius/es puguin recolzar-se en tot moment.

VALORS

#somIgualtat, #somDiversitat, #somRespecte, #somTolerància, #somInclusivitat, #somCooperació, #somLlibertat, #somIndependència, #somSostenibilitat, #somFormació, #somExperiència, #somConeixement, #somComunitat, #somDeontologia, #somCorporativisme, #somTreballEnEquip, #somBonesPràctiques, #somRelleuGeneracional, #somResponsabilitatSocial

 #somGestióEsportiva

Patrocinadors de l'ACGEP