Formulari de Presentació de Candidatures als Premis Catalunya a la Gestió Esportiva

Portada > Formularis > Formulari de Presentació de Candidatures als Premis Catalunya a la Gestió Esportiva

Formulari de presentació de candidatures als Premis Catalunya a la Gestió Esportiva organitzats per l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP).

Termini de presentació de candidatures

            El període de presentació de candidatures per als Premis s’iniciarà a les 8:00h del dia 01 de febrer de 2023 i finalitzarà a les 23:59h del dia 19 de febrer de 2023.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i cognoms candidat/a o Denominació de la candidatura *
Entitat / Organització a la que pertany la candidatura *
Persona que presenta la candidatura *
Número d'Identificació Fiscal de la persona que presenta la candidatura *
Escríbelo sin puntos ni guiones.
Entitat i càrrec de la persona que presenta la candidatura *
Correu electrònic de la persona que presenta la candidatura *
Número de telèfon de la persona que presenta la candidatura *
Categoria a la que es presenta la candidatura *

Cada candidatura únicament podrà optar a una categoria.

Descripció de la candidatura en relació a la categoria a la que es presenta *
Mèrits / trajectòria / currículum de la candidatura / candidats/es
Informació complementària de la candidatura (es poden incloure annexos)
La mida màxima permesa és de 10 MB

Patrocinadors de l'ACGEP