2007

EDITORIAL: entrevista a Joan Celma, President d'ACGEP, sobre el Projecte de llei sobre l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya.

ENTREVISTA: Sr. Josep Monràs, Diputat d'Esports de Barcelona.

LEGISLACIÓ INSTAL·LACIONS: normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic i legislació que regula l'activitat de les organitzacions que gestionen equipaments esportius.

OPINIÓ: proposta d'esmenes al Projecte de Llei sobre l'exercici professional de l'esport.

INFO ACGEP: II Jornades de Gestió d'Entitats Esportives ACEDYR, Classe inaugural del MBA & Sports Management d'EAE, Valoració del 10è Congrés internacional d'activitats aquàtiques i gestió esportiva, Reunió de la junta directiva de la FAGDE a Barcelona, nou llibre de Leonor Gallardo "Futures claus en la gestió de les organitzacions esportives", i Fundació Navegació Oceànica Barcelona.

SERVEIS ACGEP: presentació de serveis i patrocinadors d'ACGEP.

PRESENTACIÓ: Sr. Joan Celma PRESIDENT d'ACGEP.

MONOGRÀFIC: Apunts sobre el projecte de Llei sobre l'exercici de les professions de l'Esport a Catalunya. Resum projecte de llei sobre l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya (Olga Asensio). Adaptació a la llei: exemples de perfils professionals (Oscar Duran). Entrevista a Francesc Reig. President del COPLEFC (Rakel Zamora).

INFO ACGEP: Fira Monogràfica Internacional d'Espais Lliures, Esport i Piscines (Joaquín Martínez). Salón Internacional de la Piscina. Jornades sobre gestió esportiva local i IV Fira de l'Esport (Canàries) i I Jornades d'esport i turisme (Mallorca). 10è Congrés internacional d'activitats aquàtiques i gestió esportiva. L'ACGEP i les noves incorporacions 2007.

LA BIBLIOTECA DEL GESTOR ESPORTIU.

Patrocinadors de l'ACGEP