Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > Compliance amb Segell de Compliment de Normativa de Seguretat IGOID-UCLM

Compliance amb Segell de Compliment de Normativa de Seguretat IGOID-UCLM

06/06/2020

La gestió de la seguretat s'ha convertit en una matèria molt complexa pel gran nombre de lleis, reglaments i normes que l'estableixen i la regulen.


Aquesta gestió és una necessitat per als diferents responsables d'instal·lacions i activitats esportives causa de la seva obligació legal de complir amb els requisits establerts per a unes condicions segures.

No obstant això, una de les majors dificultats per a aquest compliment és poder abastar el coneixement i interpretació de tota la legislació existent per a la seva posterior aplicació.

Per atendre aquestes necessitats de coneixement, interpretació i aplicació de la legislació de les diferents matèries de seguretat, el Grupo IGOID (http://igoid.uclm.es/) i IGOID SPORTEC (https://igoidsportec.com/) s'han aplicat a l'àmbit de la gestió esportiva, un model de funció existent amb èxit des de fa anys en l'àmbit de les activitats empresarials a Espanya, i amb una llarga tradició en la cultura anglosaxona, principalment als Estats Units.

Es tracta del «Compliance IGOID la para la Gestión de Seguridad en Instalaciones Deportivas» (https://igoidsportec.com/compliance-igoid/) (Assessorament en compliment normatiu), que el Grupo IGOID i IGOID SPORTEC, per a poder aplicar-lo a l'àmbit de la gestió esportiva, l'ha desenvolupat mitjançant un model propi consistent en un procés de cinc fases:

Fase 1 INF. Informació.
Fase 2 FOR. Formació.
Fase 3 IMP. Implantació.
Fase 4 EVA. Avaluació.
Fase 5 ACR. Acreditació.
Prenent com a paràmetre de referència per a les fases d'informació, formació i implantació, les dades objectives de la normativa obligatòria per a unes condicions segures en instal·lacions i activitats esportives, i per a les fases d'avaluació i acreditació el nivell de compliment de la normativa obligatòria.

Ara, amb motiu de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia per COVID-19, el model de «Compliance IGOID la para la Gestión de Seguridad en Instalaciones Deportivas» (https://igoidsportec.com/compliance-igoid/) que el Grupo IGOID i IGOID SPORTEC, ja ve aplicant amb anterioritat a aquest estat d'alarma, mostra una vegada més la seva utilitat en matèria de gestió de la seguretat proporcionant als responsables esportius, una eina, per:

Conèixer les noves obligacions posades pel Ministeri de Sanitat.
Formar-se per poder complir-les.
Comptar amb assessorament per implantar-les.
Conèixer el nivell de compliment amb què compten després de la implantació.
Acreditar-ho amb un segell de compliment normatiu.
Amb l'aplicació del model de «Compliance IGOID la para la Gestión de Seguridad en Instalaciones Deportivas» ( https://igoidsportec.com/compliance-igoid/ ), els responsables d'instal·lacions i activitats esportives poden:

Disposar de l'estàndard de seguretat que proporciona la normativa establerta per l'única autoritat competent en matèria de COVID-19, què és el Ministeri de Sanitat.
Complir amb les seves obligacions, evitant infraccions per incompliment i possibles sancions.
Comptar amb l'acreditació objectiva d'un segell de compliment de normativa, que aporti als usuaris i participants, la confiança i garantia per a acudir a una instal·lació i intervenir en unes activitats que estan protegides contra el COVID-19.
Superat un nivell de compliment, que podia ser entre el 95% i el 100% es atorgaria el SEGELL d'acreditació, juntament amb una PLACA de metacrilat per a la instal·lació o entitat esportiva


Per a més informació:

 

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)
925 268 800 ext 96828

Universidad de Castilla-La Mancha

Campus Tecnológico Antigua Fábrica de Armas

Avd.Carlos III s/n Toledo 45004

Twitter: @GrupoIgoid

Facebook: Grupo IGOID

Instagram: @igoidsportec

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP