Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > Vigents les noves quotes de l'ACGEP per al 2023

Vigents les noves quotes de l'ACGEP per al 2023

09/01/2023

L'establiment d'una nova quota d'ingrés, els descomptes per primera quota d'alta en funció del període de l'any en que es formalitza la inscripció i les bonificacions en cas de pagament únic anual són les principals novetats de les quotes de l'ACGEP per al 2023.

   Des del passat 1 de gener de 2023, són vigents les noves quotes de l'ACGEP aprovades per la darrera Assemblea, després d’una acurada anàlisi interna, un estudi de mercat de les diferents associacions autonòmiques de gestors esportius de l'estat, de diferents reunions de les comissions de treball i amb la incorporació de les esmenes consensuades per la pròpia Assemblea.

Les noves quotes incorporen les següents novetats a destacar:

  • Introduir una quota d’Ingrés per a ser sòcia o soci de l’ACGEP, que serà gratuïta en primer ingrés i de 30€ en cas de baixa i alta o altes posteriors a l’Associació.
  • Establir descomptes a les quotes per primera alta d’associada o associat en funció del període de l’any en que es formalitza la inscripció (1r trimestre=0% de dte. / 2n trimestre=25% de dte. / 3r trimestre=50% de dte. / 4r trimestre=75% de dte.).
  • Es contemplen les següents tipologies generals de quotes per a les persones físiques associades amb bonificacions aplicades d’un 10%  en cas d’optar per un únic pagament anual:

 

QUOTES ACGEP PERSONES FÍSIQUES I

Quota Anual

Pagament Semestral (Gener/Juliol)

Descompte per pagament únic anual (Gener)

General

90,00 €

45,00 €

10%

81,00 €

Col·legiat COPLEFC / COLEF

*Pendent d’acord amb el COPLEFC.

80,00 €

40,00 €

10%

72,00 €

Soci/a actiu/a d’altres associacions autonòmiques de la FAGDE no resident a Catalunya

50,00 €

25,00 €

10%

45,00 €

Atur / Jubilat

40,00 €

20,00 €

10%

36,00 €

 

  •  S’estableixen les següents quotes especials reduïdes per a persones estudiants i membres destacats per la seva trajectòria en l’àmbit de la gestió esportiva.:

 

QUOTES ACGEP PERSONES FÍSIQUES II

Quota Anual

Estudiant Cicle, Grau, Postgrau o Màster

(vàlid durant el primer any sencer com a associada o associat de l’ACGEP)

30,00 €

Soci/a d'Honor segons acord de Junta Directiva

-   €

 

  • S’articulen les quotes per a persones jurídiques associades: les quotes referents a persones jurídiques s’han establert en funció de la dimensió de la mateixa en el cas de les entitats representatives i en funció del nombre de persones beneficiàries en les entitats sense i amb ànim de lucre, que es dirigeixen principalment al teixit associatiu i empresarial. Les incorporacions d’aquestes entitats, d’acord amb el que estableixen els estatuts, hauran de ser valorades i validades pels òrgans de govern de l’ACGEP.

 

       La nova proposta de quotes persegueix, entre d’altres, la recerca de l’increment de la massa social de l’Associació, el foment del relleu generacional a través de la facilitació d’incorporació a l’Associació d’estudiants i joves gestores i gestors esportius, l’increment de segments potencials de captació de persones físiques o jurídiques associades, la inclusió dels sectors públic, sense ànim de lucre i comercial en la política de quotes de les persones jurídiques amb la consideració individualitzada d’entitats d’interès estratègic per a l’Associació.

L'ACGEP mantindrà per aquest mes de gener les tipologies i formes de pagament sol·licitades fins el moment per les persones associades. En cas que qualsevol sòcia o soci vulgui modificar la tipologia de soci/a o la periodicitat del pagament pot sol·licitar-ho al correu electrònic corporatiu (Necessites javascript per veure aquest correu-e) .

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP