Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > Nou impuls global a L’ACGEP amb la renovació de la Junta Directiva i la ratificació del seu Pla estratègic i del Pla general d’actuació 2022-2025 per part de l’Assemblea General

Nou impuls global a L’ACGEP amb la renovació de la Junta Directiva i la ratificació del seu Pla estratègic i del Pla general d’actuació 2022-2025 per part de l’Assemblea General

19/10/2022

El passat 10 d’octubre, l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP), va celebrar l’Assemblea general de sòcies i socis a la seu social del poliesportiu Gornal de L’Hospitalet de Llobregat on, entre els diferents punts de l’ordre del dia, es destacaren la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, el nomenament del nou Gerent de l’ACGEP i la presentació del Pla Estratègic i el Pla d’Actuacions de l’ACGEP 2022-2025. Amb caràcter previ, les persones associades assistents varen poder gaudir d’una visita guiada a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal Gornal gentilesa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

        Dilluns 10 d’octubre, va tenir lloc l’Assemblea General de sòcies i socis de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP), a l’actual seu social situada al Poliesportiu Municipal Gornal de L’Hospitalet de Llobregat. Mitjançant la corresponent convocatòria es va citar les persones associades a les 19.15 h en 1ª convocatòria i a les 19.30h en 2ª convocatòria. Dins un extens i exigent ordre del dia s’incloïen l’Informe de Presidència, la presentació de la Memòria d’activitats i dels comptes tancats del 2021, el Pressupost del 2022, la Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva i el nomenament de la nova Gerència de l’ACGEP, la presentació del Pla Estratègic i el Pla General d’Actuacions 2022-2025 de l’ACGEP, i la proposta de noves quotes d’associades i associats per al 2023.

       Amb vistes al futur de l’Associació, el President Josep Campaña destacà el següent decàleg de línies estratègiques establertes en l’Informe de Presidència : 1. Renovar la Junta Directiva i reactivar el posicionament de l’Associació en diferents àmbits. 2. Tenir representació a tot el territori català. 3. Reforçar l’ACGEP com espai de trobada. 4. Fer xarxa, potenciant les mentories i el networking. 5. Mostrar l’ACGEP com una organització oberta i col·laborativa amb altres entitats. 6. Ampliar i reforçar les aliances. 7. Captar noves generacions. 8. Treballar i ampliar la informació en general (ODS, línies d'interès dels gestors i gestores per a la formació, eines de gestió, capacitacions afegides a nivell professional,…). 9. Donar continuïtat als Premis Catalunya. 10. Recuperar el Congrés de Gestió Esportiva.

 

         El President Josep Campaña va voler agrair especialment als membres sortints de la Junta Directiva la seva dedicació a l’ACGEP i que, conjuntament amb les persones que han format part de juntes directives anteriors, han permès superar situacions complexes a l’Associació a nivell econòmic i derivades de la pandèmia, tal i com demostren actualment els comptes presentats de l’ACGEP.

 

         En una de les línies estratègiques del que el President Josep Campaña va titllar d’impuls global de l’ACGEP, l’Assemblea aprovà els nomenaments proposats de la nova Junta Directiva quedant aquesta de la següent manera: President. Sr. Josep Campaña. Vicepresident: Sr. Albert Cucarella. Secretaria: Sra. Eva Benito. Tresorer: Sr. Roger Sesé. Vocal - Representant a Girona: Sr. Xavier Gamero. Vocal - Representant a Lleida: Sr. Joan Solans. Vocal - Representant a Tarragona - Terres de l’Ebre: Sr. Marc Vilabrú. Vocal - Comissió Premis Catalunya: Sr. Marc Gelabert. Vocal - Comissió Networking: Sr. Xavier Codina. Vocal - Comissió Relacions Institucionals: Sr. Pere Sust. Vocal - Comissió Econòmica i Patrocini: Sr. Daniel Laga. Vocal - Comissió Formació: Sr. Albert Abaurrea. Vocal: Sr. Jordi Capel. Vocal: Sr. Abel García. També s’aprovà el nomenament de la nova Gerència de l’ACGEP, que ocuparà Marc Vilabrú, amb caràcter de voluntariat.

 

          Un dels punts més importants de l’ordre del dia va ser la presentació del nou Pla Estratègic de l’ACGEP 2022-2025. De la corresponent anàlisi interna i externa i de diferents reunions de la comissió de treball se’n van derivar els següents eixos estratègics: 1. Serveis i atenció a l’associat/da. 2.Esdeveniments, formació i networking. 3.Coneixement, recerca, desenvolupament i innovació. 4.Màrqueting, comunicació i relacions institucionals. 5.Voluntariat, patrocini i mecenatge.

 

         En desenvolupament inicial de l’eix 2, també es va presentar a l’Assemblea el Pla general d’actuacions amb els següents objectius principals:

- Dissenyar, coordinar i programar actuacions comunicatives i formatives d’interès en l’àmbit de la gestió esportiva adaptant la seva dimensió i continguts a l’àmbit territorial objectiu.

- Promoure actuacions formatives bidireccionals, situacions de trobada i intercanvi entre gestors/es i col·laboradors/es.

- Promoure les comunicacions dels associats/es dins les jornades formatives.

- Programar Microcàpsules formatives presencials i a distància.

- Planificar bianualment des de l'ACGEP els Premis Catalunya a la Gestió Esportiva.

- Planificar cada 4 anys des de l'ACGEP el Congrés Nacional de Gestió Esportiva.

         Derivats d’aquests objectius principals es van presentar els diferents objectius operacionals i un primer cronograma amb les diferents accions previstes fins el moment.

        

         Pel que fa al punt de la proposta de les noves quotes de sòcies i socis de l’ACGEP que entrarien en vigor el proper 1 de gener de 2023, després de la realització d’una anàlisi interna i un estudi de mercat, de diferents reunions de les comissions de treball i amb la incorporació de les esmenes consensuades durant l’Assemblea, es van presentar i aprovar les següents:

  1. Introduir una quota d’Ingrés per a ser sòcia o soci de l’ACGEP, que serà gratuïta en primer ingrés i de 30€ en cas de baixa i alta o altes posteriors a l’Associació.
  2. Establir descomptes a les quotes per primera alta d’associada o associat en funció del període de l’any en que es formalitza la inscripció (1r trimestre=0% de dte. / 2n trimestre=25% de dte. / 3r trimestre=50% de dte. / 4r trimestre=75% de dte.).
  3. Es contemplen les següents tipologies generals de quotes per a les persones físiques associades amb bonificacions aplicades d’un 10%  en cas d’optar per un únic pagament anual:

 

QUOTES ACGEP PERSONES FÍSIQUES I

Quota Anual

Pagament Semestral (Gener/Juliol)

Descompte per pagament únic anual (Gener)

General

90,00 €

45,00 €

10%

81,00 €

Col·legiat COPLEFC / COLEF

*Pendent d’acord amb el COPLEFC.

80,00 €

40,00 €

10%

72,00 €

Soci/a actiu/a d’altres associacions autonòmiques de la FAGDE no resident a Catalunya

50,00 €

25,00 €

10%

45,00 €

Atur / Jubilat

40,00 €

20,00 €

10%

36,00 €

 

  1.  S’estableixen les següents quotes especials reduïdes per a persones estudiants i membres destacats per la seva trajectòria en l’àmbit de la gestió esportiva.:

 

QUOTES ACGEP PERSONES FÍSIQUES II

Quota Anual

Estudiant Cicle, Grau, Postgrau o Màster

(vàlid durant el primer any sencer com a associada o associat de l’ACGEP)

30,00 €

Soci/a d'Honor segons acord de Junta Directiva

-   €

 

  1. S’articulen les quotes per a persones jurídiques associades: les quotes referents a persones jurídiques s’han establert en funció de la dimensió de la mateixa en el cas de les entitats representatives i en funció del nombre de persones beneficiàries en les entitats sense i amb ànim de lucre, que es dirigeixen principalment al teixit associatiu i empresarial. Les incorporacions d’aquestes entitats, d’acord amb el que estableixen els estatuts, hauran de ser valorades i validades pels òrgans de govern de l’ACGEP.

 

       La nova proposta de quotes persegueix, entre d’altres, la recerca de l’increment de la massa social de l’Associació, el foment del relleu generacional a través de la facilitació d’incorporació a l’Associació d’estudiants i joves gestores i gestors esportius, l’increment de segments potencials de captació de persones físiques o jurídiques associades, la inclusió dels sectors públic, sense ànim de lucre i comercial en la política de quotes de les persones jurídiques amb la consideració individualitzada d’entitats d’interès estratègic per a l’Associació.

 

      Amb totes aquestes mesures l’ACGEP pretén donar un impuls global a l’Associació amb l’objectiu de seguir creixent i aportant valor en l’àmbit general de la gestió esportiva i, en especial, a les gestores esportives i gestors esportius  de Catalunya.

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP