Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > L'experiència, la bona formació i l'alta satisfacció amb el seu treball caracteritzen el professional de la gestió esportiva a Espanya

L'experiència, la bona formació i l'alta satisfacció amb el seu treball caracteritzen el professional de la gestió esportiva a Espanya

27/07/2023

La gestió esportiva es basa en l'aplicació dels principis de la gestió adaptats específicament al sector esportiu. Les persones que exerceixen aquesta professió s'encarreguen d'administrar organitzacions esportives, instal·lacions i centres, programes d'activitats físiques i esdeveniments, entre d'altres tasques. La gestió esportiva pot abastar tant l'àmbit públic, com l'associatiu i esportiu i l'empresarial. L'experiència i l'alt grau de formació són les notes remarcables entre la professió. Mentre que les competències generals a les quals els professionals del sector entrevistats atorguen més importància per a la gestió són les personals, les socials i les digitals, les competències específiques de la professió que van ser valorades són la gestió i l'organització d'esdeveniments esportius i el coneixement de la legislació esportiva, que figuren com les dues més significatives.

La Federació d'Associacions de Gestió de l'Esport d'Espanya (FAGDE) ha conclòs l'elaboració de l'Estudi Nacional del Perfil del Gestor/a Esportiu/va a Espanya, iniciativa que compta amb el suport del Consell Superior d'Esports i el Cercle de Gestors de la Comunitat de Madrid, que n'han finançat l'estudi. Les dades recollides en aquest treball, desenvolupat per un equip comandat per Manel Valcarce-Torrente i Jerónimo García-Fernández com a investigadors principals, es basen en les respostes de les 927 persones que han emplenat el formulari en línia difós entre els i les professionals del sector. A més d'aquesta metodologia quantitativa, s'hi ha aplicat una perspectiva qualitativa amb les aportacions de 21 professionals repartits en quatre grups focals.

La gestió esportiva es basa en l'aplicació dels principis de la gestió adaptats específicament al sector esportiu. Les persones que exerceixen aquesta professió s'encarreguen d'administrar organitzacions esportives, instal·lacions i centres, programes d'activitats físiques i esdeveniments, entre d'altres tasques. La gestió esportiva pot abastar tant l'àmbit públic, com l'associatiu i esportiu i l'empresarial.

 

Principals dades


Pel que fa al gènere, el 75% de les persones que han participat a la mostra són homes, cosa que triplica la xifra corresponent a les dones, mentre que l'edat mitjana és de 46,6 anys. Aquesta dada està lligada a l'experiència, una de les característiques més ressenyables que s'extreuen de l'estudi. Així, la majoria dels/les participants a l'enquesta (31,82%) compten amb una trajectòria de 20 anys o més al sector desenvolupant funcions de gestió i/o direcció. Resulta vistós que entre les persones que porten menys de quatre anys en la gestió esportiva és més gran el percentatge de dones (29,60%) que el d'homes (22,77%), cosa que indica que comença a disminuir lleugerament la bretxa existent .

Pel que fa a la distribució per àmbits, aquesta està molt igualada, amb un 53% que desenvolupen la seva professió en organitzacions privades davant d'un 47% que ho fan en entitats públiques.

L'alt grau de formació és una altra de les notes remarcables entre la professió. Així, dues de cada tres persones enquestades tenen una titulació superior de nivell universitari. Entre les llicenciatures o els graus que presenten, la de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport és àmpliament majoritària, amb un 73%. El segueix molt lluny la d'Administració i Direcció d'Empreses, amb un 6,41%.

Pel que fa a les formacions complementàries de tipus no oficial que han estat fonamentals per a l'exercici professional, les més freqüents són les de Màrqueting (40,67%), Planificació (37,65%) i Recursos Humans (33,76%).

 

La gestió de l'esport, una professió molt vocacional


Cal destacar, a més, l'elevat nivell de satisfacció amb el treball propi reflectit a la mostra. Gairebé el 90% (89,65%) de les persones enquestades atorguen una nota igual o superior a 5 (en una escala de l'1 al 7) en valorar aquesta qüestió. Incidint en aquesta línia; el 82,3% es mostra en desacord o molt en desacord amb l'afirmació “No m'agrada la meva feina”. A això hi pot contribuir el fet que la majoria dels i les participants assenyalen la motivació i el sentiment de realització i el gust per la gestió, així com una vinculació prèvia amb el sector esportiu, com a raons que van contribuir a l'elecció de la seva professió.

Relacionat amb aquest assumpte, es constata que el salari net mensual majoritari (43%) és superior a 2.000 euros, si bé també en aquest apartat es detecta una bretxa de gènere, ja que el percentatge de dones que perceben un sou inferior a 2.500 euros (69,51%) és superior al dels homes (65,11%). La situació és inversa en salaris superiors, amb un 34,81% entre els homes i un 30,49% en el cas de les dones.

En aquesta mateixa línia, també és destacable l'alt nivell d'estabilitat laboral existent, com es desprèn de la dada que dues de cada tres persones enquestades gaudeixen de contracte indefinit a temps complet. Únicament el 13% treballen com a autònoms i es detecta un 6% que no genera relació laboral.

D'altra banda, les competències generals a les quals els professionals del sector entrevistats atorguen més importància per a la gestió són les personals, les socials i les digitals.

I si ens referim a les competències específiques de la professió que van ser valorades, la gestió i l'organització d'esdeveniments esportius i el coneixement de la legislació esportiva figuren com les dues més significatives.

El resum executiu de l'estudi està disponible al fitxer adjunt.

Font: FAGDE

Arxius adjunts

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP